harvard mentor

จุดเด่น คอร์สเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

จุดประกายด้วยกระบวนการคิดแบบใหม่และตัวอย่างการใช้งานที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล จากผู้เชี่ยวชาญจากเครือสิ่งพิมพ์ระดับโลกอย่าง Harvard Business Publishing

คอร์สภาษาอังกฤษ 3 หัวข้อ 40 หน่วยย่อย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับผู้บริหาร พนักงานระดับผู้จัดการ รวมถึงเป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ช่วยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการจัดการ

หลักสูตรเข้มข้น เน้นการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะ

คำแนะนำหลักสูตร

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Harvard ManageMentor ของวอลล์สตรีทอิงลิช เป็นหลักสูตรออกแบบตรงความต้องการของคุณ ให้คุณเก่งเร็ว เห็นผลชัดเจนผ่านการใช้บริหารธุรกิจสำหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และ ภาษาอังกฤษเพื่อการวางแผนการจัดการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่น คอร์สเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
harvard mentor

จุดประกายด้วยกระบวนการคิดแบบใหม่และตัวอย่างการใช้งานที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล จากผู้เชี่ยวชาญจากเครือสิ่งพิมพ์ระดับโลกอย่าง Harvard Business Publishing

harvard mentor

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่ทำหน้าที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน คือนักวิจัยชั้นนำ รวมถึงผู้บริหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก

harvard mentor

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการจัดสรรบทเรียนโดยสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และการประยุกต์บทเรียนภาษาอังกฤษให้เข้ากับการทำงานจริง

harvard mentor

หัวข้อการเรียนที่ชัดเจน สื่อมัลติมีเดีย แผนภูมิ รวมถึง การสื่อสาร Topic Café ทั้งยังมีเครื่องมือช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างง่ายดาย

harvard mentor

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับวอลล์สตรีทอิงลิชวันนี้ และรับทันที บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Harvard ManageMentor ฟรี
ลงทะเบียนเรียน
คอร์สภาษาอังกฤษ 3 หัวข้อ 40 หน่วยย่อย
harvard mentor

01บริหารการทำงาน

02จรรยาบรรณการบริหาร

03ทักษะการนำเสนองาน

04เทคนิคบริหารความเครียด

05เทคนิคการบริหารเวลา

06เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

harvard mentor

07หลักการสอนงาน

08หลักการมอบหมายงาน

09การพัฒนาพนักงานในองค์กร

10การประสานงานระดับยากๆ

11การจัดการความหลากหลาย

12หลักการให้ Feedbacks

13หลักการให้ Feedbacks

14การรับสมัครงาน

15การเป็นผู้นำของทีม

16การทำงานร่วมกับนาย

17การจัดการประชุม

18การประเมินความสามารถพนักงาน

19เทคนิคการจูงใจคน

20การรักษาพนักงานมือดี

21การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

22การจัดการทีมงาน

harvard mentor

23การจัดสรรงบประมาน

24การเขียนแผนธุรกิจ

25การพัฒนาแผนธุรกิจ

26การบริหารการเปลี่ยนแปลง

27การจัดการวิกฤติ

28การเอาใจใส่ลูกค้า

29การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

30การจัดการงบประมาน

31การตั้งเป้าหมายธุรกิจ

32การมีความคิดสร้างสรรค์

33การทดลองนวัตกรรม

34เรียนรู้หลักการตลาด

35เรียนรู้หลักการต่อรอง

36เรียนรู้การประเมินผลงาน

37การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

38การจัดการโปรเจค

39พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์

40การวางแผนงานเชิงยุทธศาสตร์และการทำตามแผนงาน

องค์ประกอบสำคัญในแต่ละหัวข้อ

ค้นพบบทเรียนจำเป็นผ่านวิดิโอแนะนำบทเรียนที่น่าสนใจและสร้างบันดาลใจแก่ผู้เรียน

แต่ละหัวข้อประกอบด้วยบทเรียน 4-6 บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการงาน แต่ละบทเรียนมีกระบวนการเรียนแบบ Learn-Practice-Reflect:

Learn: การเรียนรู้ใจความสำคัญเกี่ยวกับหลักการบริหารผ่านบทเรียนผสมผสานระหว่างสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ และเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้

Practice: ผ่านสถานการณ์ในโลกธุรกิจจริง และการทดสอบคุณสมบัติของผู้เรียนด้วยตนเอง มั่นใจได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเทคนิคจริงๆ

Reflect: โอกาสที่ผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้มาคิดเพื่อหาทางพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้เรียน

วัดผลความเข้าใจหัวข้อและพัฒนาความสามารถในการประยุกต์เนื้อหาความรู้เข้ากับสถานการณ์จริงแบบเฉพาะเจาะจง

ผู้เรียนคือผู้เลือกเป้าหมายการทำงานและสร้างแผนการทำงานในแต่ละหัวข้อ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำในช่วงนี้ ด้วยบทเรียนผ่านอีเมล์ เคล็ดลับและระบบเตือนความจำที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

เครื่องมือในการเรียนรู้ที่ช่วยผลักดันผู้เรียนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมรุ่น และให้คุณได้ใช้สิทธิ์การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจคุณ

ค้นพบบทเรียนจำเป็นผ่านวิดิโอแนะนำบทเรียนที่น่าสนใจและสร้างบันดาลใจแก่ผู้เรียน

หลักสูตรธุรกิจ 3 – 6 บทเรียนเปี่ยมประสิทธิภาพ

แต่ละหัวข้อประกอบด้วยบทเรียน 4-6 บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการงาน แต่ละบทเรียนมีกระบวนการเรียนแบบ Learn-Practice-Reflect:

Learn: การเรียนรู้ใจความสำคัญเกี่ยวกับหลักการบริหารผ่านบทเรียนผสมผสานระหว่างสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ และเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้

Practice: ผ่านสถานการณ์ในโลกธุรกิจจริง และการทดสอบคุณสมบัติของผู้เรียนด้วยตนเอง มั่นใจได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเทคนิคจริงๆ

Reflect: โอกาสที่ผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้มาคิดเพื่อหาทางพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้เรียน

การประเมินผล

วัดผลความเข้าใจหัวข้อและพัฒนาความสามารถในการประยุกต์เนื้อหาความรู้เข้ากับสถานการณ์จริงแบบเฉพาะเจาะจง

ภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการใช้งาน

ผู้เรียนคือผู้เลือกเป้าหมายการทำงานและสร้างแผนการทำงานในแต่ละหัวข้อ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำในช่วงนี้ ด้วยบทเรียนผ่านอีเมล์ เคล็ดลับและระบบเตือนความจำที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

คอร์สเรียนที่ช่วยคุณพัฒนาผู้อื่นไปพร้อมกัน

เครื่องมือในการเรียนรู้ที่ช่วยผลักดันผู้เรียนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมรุ่น และให้คุณได้ใช้สิทธิ์การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดคอร์สเรียน
Harvard Manage Mentor พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
WSE image
Wall Street English Thailand