คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับโปรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ประกอบด้วย 3 ระดับ Threshold, Milestone และ Mastery ที่จะมาช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการทำงานและความคล่องแคล่วในการสื่อสารและสามารถเข้าใจประโยคอันซับซ้อนซึ่งอาจพบเจอในชีวิตประจำวัน
Beginner's levels

บทเรียนในแต่ละขั้น

 • เรียนการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจขั้นพื้นฐาน
 • เรียนรู้การตอบข้อติชมด้วยท่าทีที่สุภาพ
 • เรียนการเขียนสรุปรายงานประชุม และการอ่านจับใจความรายงานประจำปีของบริษัท
 • เรียนการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจอย่างเป็นทางการและการเขียนคำร้องต่างๆ
 • เรียนรู้การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นด้วยความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา, สามารถจับใจความสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ และเอกสารเชิงเทคนิค รวมถึงเขียนจดหมายและรายงานภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้
 • เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างได้ผล
 • เรียนรู้การอ่าน เขียน จับใจความ รายงานทางธุรกิจ
 • เรียนการอภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับและถูกต้อง
 • เรียนรู้การแยกแยะความต่างในการวางตัวด้วยท่าทีทางการและกึ่งทางการในโลกธุรกิจ
 • เรียนรู้การออกแบบ PowerPoint เตรียมเสนองานขั้นเทพ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานได้
 • เรียนรู้การสร้างเครือข่ายมิตรภาพทางธุรกิจ (Networking) อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
 • เรียนการเขียน CV และเอกสารสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานอย่างมืออาชีพในระดับผู้บริหาร ตั้งแต่การปรับตัวให้เข้ากับความต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการอภิปรายความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทและการออกแบบรายงานการตลาด
 • เรียนรู้วิธีเตรียมเสนองานในรูปแบบที่ละเอียดและซับซ้อน
 • เรียนการแยกแยะและตีความสารที่สื่อมาโดยการใช้ภาษาอังกฤษที่กำกวม
สิ่งที่คุณจะได้รับ
เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง Wall Street English จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจและตรงกับความต้องการของคุณ
เมื่อสำเร็จหลักสูตรของเราคุณจะสามารถ:
จับใจความสำคัญของประโยคภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วๆไป ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะอาชีพการงาน
เขียนสรุปใจความสำคัญของรายงานทางธุรกิจ เตรียมนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างได้ผลโดยใช้ภาษาอังกฤษ
คุณสามารถปรับตารางเรียนได้ตามตารางชีวิตของคุณไม่ว่าชิวิตในโลกธุรกิจจะวุ่นวายแค่ไหย

เกี่ยวกับผู้เรียน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป หรือผ่านการเรียนขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับที่เหมือนหรือใกล้เคียงชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของคุณไปอีกระดับด้วยหลักสูตรที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง Wall Street PRO® ที่จะมาทำให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและคุณจะเห็นว่าคุณจะประสบความเร็จในการทำธุรกิจได้อย่างง่ายกว่าที่เคย!
คลิกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
Wall Street English Thailand
course-finder
course-finder
course-finder
ติดต่อเรา
Wall Street English Thailand