Workshop พัฒนาทักษะสำหรับบุคลากร

Workshop ของ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับพนักงานของคุณ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา โดยมีสมาชิกต่อกลุ่มไม่เกิน 10 คน มีทั้งหลักสูตรครึ่งวัน เต็มวันหรือ 2 วัน ซึ่งแต่ละหลักสูตรของเรานั้น สามารถช่วยให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมั่นใจ

การนำเสนองาน

นี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณสามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับ การเกริ่นนำ และ การนำเสนอเนื้อหา รวมถึงการสรุปในการนำเสนองาน และเรายังเสริมเทคนิคในการใช้โทนเสียงภาษาอังกฤษ และภาษากายต่างๆที่จำเป็นในการนำเสนองานอีกด้วย และหากเป็นหลักสูตร 2 วัน คุณจะมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่เรียนมาในการนำเสนองานตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกด้วย

การนำเสนองาน

หัวข้อการ เรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการนำเสนองาน

 • The 3 V’s of Content – Verbal,Visual, Vocal
 • The 3 C’s of the Message – Clear, Concise, Compact
 • The 3 T’s of Structure – Will Tell, Tell, Told (Opening, middle and summary)

การเจรจาทางธุรกิจ

การเจรจาต่อรองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเจรจาทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกธุรกิจ และ Workshop การเจรจาทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษนี้ จะเน้นด้าน การเจรจาภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมเพื่อให้การเจรจานั้นประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ และยังจะให้คุณได้ฝึกการต่อรองในสถาการณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

การเจรจาทางธุรกิจ

หัวข้อการ เรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจ

 • การเตรียมการ การลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการเจรจา
 • การเริ่มต้นการเจรจาเป็นภาษาอังกฤษ
 • การยื่นข้อเสนออย่างมีชั้นเชิง
 • การเจรจาต่อรอง การจูงใจและการทำสัญญา
 • สรุปข้อตกลง

การเขียนอีเมล์

ในปัจจุบันนี้ เรารับและส่งอีเมล์กันเป็นจำนวนมาก การส่งอีเมล์ที่มีเนื้อหาที่กระชับและชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนอีเมล์ที่ดี Workshop การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษนี้ จะเน้นการสอนการเขียนอีเมล์ที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับหัวข้อของ Workshop ให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการได้

การเขียนอีเมล์

หัวข้อการ เรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนอีเมล์

 • ภาษาทางการและไม่ทางการ
 • การอธิบายแนวทางธุรกิจ
 • การอธิบายแนวทางธุรกิจ
 • การสื่อสารภายใน
 • การเกริ่นนำและการลงท้ายอีเมล

การประชุม

ไม่มีใครต้องการเข้าประชุมที่ใช้เวลานานและไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ใน Workshop เทคนิคการประชุมเป็นภาษาอังกฤษนี้จะช่วยให้พนักงานของคุณเข้าร่วมการประชุมโดยเกิดประโยชน์สูงสุด แนะนำวิธีการเตรียมตัวและเนื้อหาที่ตรงประเด็นก่อนเข้าประชุม บทบาทในที่ประชุมทั้งการเป็นผู้นำหรือผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุม

หัวข้อการ เรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประชุม

 • วาระการประชุมและจุดประสงค์การเข้าประชุม
 • การเริ่มต้นและการปิดการประชุม
 • บทบาทของผู้นำการประชุม
 • การเสนอความคิดเห็นและการตั้งคำถาม

Cultural Awareness Workshop

การมีพนักงานที่มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับองค์กรที่มีการติดต่อระหว่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ หากมองอีกมุมหนึ่งการที่พนักงานไม่เข้าใจและไม่ตระหนักรู้ในวัฒนธรรมก็อาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันได้ หรืออาจจะถึงขั้นการถูกปฏิเสธจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้

Workshop การตระหนักรู้ในวัฒนธรรมของ วอลล์สตรีท อิงลิช จะนำเสนอเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้สำเร็จมากขึ้น

Cultural Awareness Workshop

หัวข้อที่จะได้เรียนคือ

 • การสร้างความประทับใจแรกในเชิงธุรกิจ
 • การหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิภาพ
 • การทักทายและการเข้าประชุม
 • ความคิดต่างวัฒนธรรมที่ต้องปรับใช้
Wall Street English Thailand