คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรายบุคคล

ทำอย่างไรที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษได้เมื่อเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำงาน ที่สถาบัน วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ทั้ง 11 สาขา สามารถจัดตารางการเรียนภาษาอังกฤษที่ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องเวลาได้


 • ตารางการเรียนภาษาอังกฤษที่ยืดหยุ่นคุณสามารถจัดเวลาเรียนให้เข้ากับตารางเวลาของคุณได้ โดยไม่มีการขาดเรียน
 • ชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่จำกัด
 • อาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรอง
 • ชั้นเรียนเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ต้องอายใคร
 • ชั้น เรียนภาษาอังกฤษ ขนาดเล็กไม่เกิน 5 คน โดยที่ทุกคนอยู่ในระดับเดียวกัน ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดมากยิ่งขึ้น
 • แวดล้อมไปด้วยคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 • หากคุณไม่มีเวลาเข้ามาเรียนที่สถาบันวอลล์สตรีทอิงลิชทั้ง 11 สาขา คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เนตได้
 • หลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน รวมเอาเทคนิคการเรียนที่ดีที่สุด ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล 97%
 • ชั้นเรียน Complementary Class และ Social Club ช่วยพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ
 • Corporate Personal Tutor คอยดูแลพนักงานของคุณอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งคอยช่วยเหลือ ดูแลพนักงานและตอบคำถามต่างๆตลอดการเรียนที่สถาบัน
 • จัดทำรายงานผลการเรียนประจำเดือน เพื่อดูความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของพนักงาน
 • ส่วนลดพิเศษ! จากราคาปกติในสาขาของสถาบัน วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English)
 • Levels are linked to the Global Scale of English developed by Pearson English.

https://www.english.com/gse

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ของ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English)

สถาบัน วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติ เหมือนกับที่คุณเรียนภาษาแรกของทำให้คุณไม่ต้องท่องจำสิ่งต่างๆ และด้วยวิธีการเรียนแบบนี้ ทำให้คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ด้วยบทเรียนที่สนุก ไม่รู้สึกเบื่อ ตั้งแต่เริ่มแรกจนจบ

ENGLISH STUDY CYCLE

ENGLISH STUDY CYCLE

INTERACTIVE LESSONS

การเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบเฉพาะของสถาบัน วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) นั้น จะเริ่มจากบทเรียนมัลติมีเดีย ที่จะสอนคำศัพท์ โครงสร้างภาษา รวมถึงสำนวนและการออกเสียงในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการฟัง การพูดตาม การอ่าน สิ่งใหม่ๆที่ได้เรียนไป โดยจะมีแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าตนเองได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ

DIGITAL BOOKS

นอกจากผู้เรียนภาษาอังกฤษจะได้ฝึกทักษะต่างๆผ่านบทเรียนมัลติมีเดียแล้ว ผู้เรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนผ่านแบบฝึกหัดดิจิตอลซึ่งช่วยการพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ และ การเขียนภาษาอังกฤษ และหากผู้เรียนมีคำถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ผู้เรียนสามารถปรึกษาอาจารย์หรือ Personal Tutor ได้โดยตรง

ENCOUNTER CLASSES

ส่วนสุดท้ายใน Study Cycle คือ Encounter Class ซึ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์เจ้าของภาษา มีผู้เรียนประมาณ 4 คน โดยที่ชั้นเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสนทนาทั้งกับอาจารย์เจ้าของภาษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้อาจารย์เจ้าของภาษาสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ อีกทั้งยังพร้อมแนะนำวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง

MORE ENGLISH PRACTICE

Social Clubs

Social Clubs

Social Club เป็นชั้น เรียนภาษาอังกฤษ แบบกลุ่ม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สื่อสารในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน

English Corners

English Corners

English Corner เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้นำกิจกรรม ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักเพื่อนร่วมชั้นใหม่ๆ ขณะทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

Complementary Classes

Complementary Classes

Complementary Class เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จาก สิ่งที่เรียนมาในบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้เรียนจะมีโอกาสได้พูด แสดงความคิดเห็น และสื่อสารกับอาจารย์เจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการพูดภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างธรรมชาติ

Wall Street English Online Community

Wall Street English Online Community

ผู้เรียนสามารถฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยการสื่อสารกับผู้เรียนและอาจารย์จากสถาบันวอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ทั่วโลก

Wall Street English Thailand