ลูกค้าของเรา

วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ในประเทศไทย สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรของทุกๆองค์กรได้ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็น Startup เล็กๆ หรือผู้ผลิตรายใหญ่เพราะลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่ระดับนานาชาติที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยที่การสอนภาษาอังกฤษของ วอลล์สตรีท อิงลิช นั้น ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาให้เข้ากับธุรกจทุกประเภทและที่สำคัญเรามีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้เรียนและพนักงานในองค์กรสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้จริงในเรื่องของงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมืออาชีพ เพื่อการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ติดขัด

Wall Street English Thailand